AİLE İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

AİLE İÇİ İLETİŞİM EĞİTİM İÇERİK

 

 • Sen dili
 • Ben dili
 • Sağlıklı iletişim becerileri geliştirmek
 • Çocuklara güven kazandırmak
 • Çocuklara sevgimizi belli etmek
 • Çocukların olumlu davranışlarını desteklemek
 • Çocukları yüreklendirmek
 • Temel aile gereksinimleri
 • Etkin dinlemenin önemi
 • Çalışan anne çocuk iletişimi
 • Kardeş ilişkilerinde çocuklarla iletişim
 • Boşanma durumunda çocukla iletişim
 • Gülümsemenin önemi
 • Takdir ifadelerinin önemi
 • Aile içinde korunması gereken özgürlükler
 • Aile içi iletişim dinamiğinin önemi
 • Aile tutum modelinin önemi
 • Disiplinin önemi
 • Temel ihtiyaçlar
 • Zamanı yapılandırmanın önemi
 • Kabul iletilerinin önemi