AİLEYE BAĞLILIK

 

Ailenin milletlerin hayatındaki önemi çok büyüktür. Huzurlu, ahenkli ve mutlu bir toplumun oluşması için de ailelerin düzgün olması gerekir. Sosyal ünite olan aileye bakış açımız bir çiçek bahçesine gösterdiğimiz ilgi gibi olmalıdır.

İyi bir nesil yetiştirmek ve toplumun geleceği için ailenin önemi büyüktür. Aileler gül bahçesi gibi olmalı ki oradan güller yetişebilsin.

Çocukların eğitimi ve kültürel gelişimi üzerinde ailenin etkisi son derece büyüktür. Ailedeki değerler sistemi, çocukların geleceğini belirler. İnsan aile içerisinde nasıl eğitilir ve yetiştirilirse hayatı boyunca bunun etkisi altında kalır ve kişiliği ona göre oluşur.

Toplumun temelini ve çekirdeğini oluşturan aile milletlerin ve devletlerin geleceğini sağlayan; din, dil, gelenek, görenek ve kültürel değerlerini devam ettiren sosyal bir kurumdur.

Milletlerin yükselmesi ailelerin kültürel seviyesi ile doğru orantılıdır. Çünkü geleceğin ümit çiçekleri olan çocuklar, aile bahçesinde yetişmekte orada gerekli eğitimi almaktadırlar.

Varlığını devam ettirmek ve geleceğinden emin olmak isteyen devletler, aileye gereken önemi vermek durumundadırlar.

Maddi ve manevi ihtiyaçların karşılandığı ailenin iyi bir şekilde düzenlenmesi, aile bireylerinin her yönü ile kültürlü yetişmesi, aralarındaki ilişkileri düzenli ve sağlıklı bir şekilde kurmaları, anne babaların çocuklarına iyi örnek olmaları gerekmektedir.

Toplumsal uzlaşma, toplumun temel taşı olan aileden başlar. Aile bireyleri arasından sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış ve iletişim oluşursa bu topluma da yansıyarak daha güçlü, daha mutlu ve huzurlu bir toplum oluşacaktır.

Aileye bağlılık çok önemlidir. İnsanlar hayatlarını borçlu oldukları anne babaya bağlılığı önemsemelidir. Aile ile birlikte eşe bağlılık da önem taşımaktadır. Hayatı birlikte sürdürmek, geleceğe aynı gemide yol almak, çocuklarını iyi eğitip, topluma, devlete faydalı olmak önem taşımaktadır. Çocuklara bağlılık dünyaya gelişimizin ve değişimin parçası olarak görülmektedir. Çocuklar dünden aldığımız emaneti geleceğe bıraktığımız sorumluluklardır.

Bağlılık zekâ ve yetenekten daha önemlidir. Farklı özellik ve karakterlere sahip insanlar aile kutsallığı içinde bir araya gelerek ailenin varlığı, güzelliği ve devamı için mücadele etmelidir.

Bağlılık tek başına yeterli değildir. Azimli olup ailenin korunması ve devamı için mücadele etmek gerekir. Birbirimize kenetlenip, eksik noktalarımızı tamamlayıp bir bütün olmak için çalışmalıyız.

Mutlu ve huzurlu ailelerle uyumlu bir toplumda yaşamak dileğiyle…

MURAT ERTAN

EĞİTİM BİLİM UZMANI

İLETİŞİM UZMANI