ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ

 

Düşünme ve ifade yeteneği biz insanlara verilen en büyük lütuflardan birisidir. İnsanlar arasında sağlıklı iş birliği, ancak açık, dürüst, samimi ve hoşgörülü bir iletişimle sağlanabilir.

Karşılıklı bilgi, duygu ve görüş alışverişi yapılırken korkmadan, çekinmeden paylaşılabiliyorsa insanlar fikirlerini birbirlerine rahatça aktarabiliyorlarsa insanların düşüncelerine karşısındakiler sabır ve hoşgörü ile karşılık verebiliyorsa o toplum geleceğe güven ile yürüyen bir toplumdur.

Eleştiri kültürü kendisi ile barışık ve güvenli bir toplum da gelişir ve yol gösterici olur. Eleştiri kişisel gelişiminin ve başkalarını da geliştirmenin en etkili yolu ve yöntemidir. Eleştiri dozunda ve ölçü içerisinde yol göstermek ve moral vermek amacıyla yapılırsa insanlar için önemli faydalar oluşur.

Yöneticiler kendilerine yapılan eleştirilerden yararlanmasını bilirlerse hem kendileri için, ülke ve toplum için de yararlı sonuçlar üretilecektir.

İçinde yaşadığımız toplum da eleştiri ve eleştiriyi algılama kültürü yeterince oluşamamıştır. Eleştirilerde dozun arttığı, seviyenin düştüğü durumlar olabildiği gibi yapılan haklı ve uyarıcı eleştirilere tahammül edilemediği ve nezaket dışı bir üslupla karşılık verildiği de görülmektedir.  Eleştiriye tahammül gösterebilmek bizi etkili ve güçlü kılar. Doğru iletişim kurabilmemize yardımcı olur.

Eleştiriyi doğru ve uygun yapabilmek bizi güçlü ve etkili insan yapar. Eleştirilerimizin yeri, zamanı, durumu, söyleyiş şekli, uygun olursa etkili olarak iletişim kurmuş oluruz. İnsanları üzmeden, kırmadan, yıpratmadan, sevgi ve hoşgörü ile düşüncelerimizi söyleyebilmeliyiz.

Hoşgörü ile yaşayabilmek dileğiyle…

MURAT ERTAN

EĞİTİM BİLİM UZMANI

İLETİŞİM UZMANI