LİDERLİK EĞİTİMİ

LİDERLİK EĞİTİM İÇERİK

 

 • Liderlik- etkili yöneticilik tanım
 • Lider- yönetici farkları
 • Lider ve ekiplerinin önemi
 • Liderlik türleri
 • Etkin liderlik için altın kurallar
 • Kurumsal başarı için aşamalar
 • Liderin vizyon geliştirme süreci
 • Liderlik davranışını etkileyen faktörler
 • Liderliğin öğeleri
 • Karizmatik liderlik
 • Liderliğin özellikleri
 • Liderde bulunması gereken özellikler
 • Liderlik ve güven modeli
 • Geleceğin liderlik rolleri
 • Motivasyon
 • Motivasyon artırıcı davranışlar