MÜZAKERE VE PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ

MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİM İÇERİK

Amaç

Katılımcılar, karşılaştıkları sorunları çözmek için, karşı tarafı tanıma ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntem ve taktiklerini uygulayabilecekler.

 

İçerik

  • Gerçek Sorunu Teşhis Etmek
  • Karşı Taraf Hakkında Değerlendirme Yapmak
  • Strateji Geliştirmek
  • Uygun Çözüm Yöntemini Saptamak
  • Bireysel Davranış Profilleri

 

Yöntem ve Araçlar

  • Anlatım
  • Tartışma
  • Testler
  • Örnek Uygulamalar