ÖĞRETMENLER GÜNÜ

 

24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin açıldığı ve okuma-yazma seferberliğinin başladığı gündür. O tarihte Millet Mektepleri açılarak, Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı verilmiştir. 1981 yılından itibaren her 24 Kasım günü “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemler ile yürütülmesi ile mümkün olabilir. Toplumların uygarlık düzeyi, eğitime ve öğretmene verdiği değer ile ölçülür. Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik gibi alanlarda kalkınmış ve ilerlemiştir.

Bir toplumun gelişmesi ve kalkınması bilimdeki gelişmelere bağlıdır. Bilime önem veren toplumlar daha çabuk kalkınır. Kalkınmanın temel şartı eğitimdir. Bilim, eğitimin her kademesinde öğretmenler tarafından okullarda öğretilir. Bu nedenle bir toplumun geleceğinin biçimlenmesinde en büyük görev öğretmenlerindir. Atatürk “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözü ile öğretmenlerin sorumluluğunun ne kadar büyük olduğundan bahsetmiştir. Öğretmen bir sanatkârdır. Yarının temelini attığı gibi, gençlerin kişilik hamuruna da biçim verir. Gelecek, gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

İnsan, yaratılmışların en seçkini, donanımlısı, bilinçli olanıdır. Hayatımız boyunca eğitim; davranışları doğru yönlendirmede birinci derecede etkilidir. İnsanın hem kendine hem de ulusuna yararlı olabilmesi için sadece bilgi edinmesi yetmemektedir. Eğitimli insan kendisinin ve çevresindekilerin problemlerini çözerken olayları sorgular, araştırır, çözüm üretir. Öğretmen, öğrenciyi bilimsel fikirler ile donatarak en iyi özelliklere sahip erdemli bir insan olarak yetiştirmeye çalışır.

Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı, kutsal ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen toplumda davranışları, tutumu, görünüşü ile örnek insan, bizleri bilgi ile aydınlatan fenerdir. Yansıttığı ışık, karanlıklardan kurtularak geleceği görmemizi sağlar ve geleceğin insanını yetiştirir. Bunun için öğretmenler toplumun en saygın kişileridir.

Atatürk “Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözü ile öğretmenliğin önemini vurgulamıştır. Bir milletin milli, ahlaki, kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerin üstün çalışmalarına bağlıdır. İnsanlar ülkenin şekillenmesinde önemli rol oynarlar. Gönüller ve ruhlar en büyük erdemler ile donatılarak güçlü Türkiye adına gayret edilmelidir.

Günümüzün en önemli kavramı “öğrenmeyi öğrenmedir.” T.J. Carruthers’in “İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir.” sözlerinden de anlaşılacağı gibi günümüzde öğretmenin rolü değişmiştir. Öğretmen, bilgiyi direkt aktaran değil, öğrenciye bilgiyi nereden, nasıl alacağı konusunda rehberlik eden, öğrenilen bilgilerin yaşama geçirilmesine yardım eden konumunda olmalıdır.

Rufini “Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir.” sözleri ile öğretmenin fedakârlığını dile getirmiştir. Öğretmen; özverili, çevreye güven veren, içi insan sevgisi ile doludur. Mesleğine ömrünü adamış, işini severek yapan, kendinden çok öğrencilerini düşünen öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğilmek gerekir.

Hz. Ali “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” diyerek öğretmenlerin kutsallığından bahsetmiştir. Öğretmenler; titiz, dikkatli ve sabırlı çalışmalar yaparak bizi şekillendirirler. Duygularımıza, ruhumuza, fikirlerimize ve hayata bakışımıza en güzel desenleri verirler. Öğretmenler içimizi aydınlatır, bizi doğruya yöneltir, bilgili kişiler olmamız için çaba gösterirler. Her alanda yeniliği, değişimi ve gelişimi desteklerler.

Öğretmenler gününün amacı; öğretmenin toplumdaki yeri, önemi ve değerinin fark edilmesini sağlamak, öğretmenlerin kendi aralarındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygı ile anmak, yeni atanan öğretmenlerin mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır.

Yurdumuzun her köşesinde görev yapan öğretmenler, öğrencilerini eğitip onlara bilgi öğretirken, onların sıcak bir gülüşü, içten söyledikleri bir “canım öğretmenim” sözü ile mutlu olurlar. Bu söz öğretmenler için ödüllerin en yücesidir. Bütün öğretmenlerimiz böyle içten sevilmeyi ve saygı görmeyi hak etmektedir.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeliyiz. Dünyanın en değerli öğretmenlerinin; saygıyı yenileme, yüceliğini anma ve şeref günüdür. Öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek, telefon, mesaj veya mail gibi iletişim yolları ile hatırlarını sormak onlar için en değerli armağan olacaktır.

Böyle anlamlı bir günde tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz.

MURAT ERTAN

EĞİTİM BİLİM UZMANI

İLETİŞİM UZMANI