ALGI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ALGI YÖNETİMİ EĞİTİM İÇERİK

 • Kurum algısı oluşturmak
 • Çalışan algısının önemi
 • Kurumların beklentilerini algılamak
 • İnsanların beklentilerini algılamak
 • Kültürel değerleri fark etmek
 • Kurum değerlerin fark etmek
 • Kişisel algıda iç ve dış etkenlerin kullanımı
 • Kişisel iletişim tarzını tanıma
 • Kişisel algıya uygun beden dili oluşturma
 • Olumlu bir ilk izlenim oluşturmanın önemi
 • İş ve sosyal hayatta giysilerin dili
 • İş ve sosyal hayatta renklerin anlamları
 • Nezaket ve görgü kurallarını fark etme
 • Kişisel gelişim planı oluşturmak
 • Kurum kimliğine uygun giyim ve dış görünüş oluşturma
 • İlk izlenimle uygun mesaj vererek kurumu güçlendirme
 • Kurum kültürünün tutarlılığını koruma
 • Hizmet alanlarda olumlu etki oluşturma