KADIN VE ERKEK ARASINDA İLETİŞİM AÇISINDAN 99 FARK

 

Konuşma: Erkekler günde yaklaşık 7.000 kelime konuşuyor.
Kadınlar ise 20.000 kelime konuşuyor.

Beyin İşitme Ve Dil Merkezi: Kadınların beyninin işitme ve dil merkezleri, erkeklere oranla %11 daha fazla nörona sahiptir. Kadınlar bunun için daha fazla konuşur.

Süreç: Erkekler sürece fazla önem vermezler. Sonuç odaklı iletişim kurarlar.
Kadınlar süreç odaklıdır. Onlar için detaylar önemlidir.

Konuşma Şekli: Erkekler monolog yapar, kendi kendilerine konuşur.
Kadınlar diyalog kurar, başkalarıyla konuşur düşüncelerini paylaşırlar.

Beyin Yarımküre İletişimi: Kadınlarda sol ve sağ yarım küre arasındaki iletişim erkeklere göre daha iyidir.

Yalan Söylerken Kulakla Oynama: Erkekler yalan söylerken kulak memeleriyle oynar veya gömlek yakalarını gevşetmeye çalışırlar.
Kadınlar makyajlarını kontrol eder gibi yaparlar.

Ağlamak: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ağlarlar. Genellikle saat 19.00-22.00 arası ağlamanın daha yoğun olduğu saatlerdir.

Sözsüz Mesajlar: Sözsüz mesajları değerlendirirken, kadınlar erkeklere göre daha başarılıdır.

Karşı Cinsi Beğenme: Araştırmalara göre erkekler simetrik yüzlü, yüzünün sağ yarısı diğer yarısıyla özdeş olan bayanları tercih ediyor.
Kadınlar genellikle erkeklerin statüsünü önemsiyor. Baskın karakterli, özgüveni yüksek erkeklerden daha çok hoşlanıyorlar.

Eş Seçme: Kadınlar eş seçerken, görünüşten çok maddi kaynaklar ve statüyle ilgilenirler.
Erkekler maddiyat ve sosyal statüyle ilgilenmezler. Dış güzelliğe önem verirler.

Yalan Söylerken Yukarı Bakma: Kadınlar yalan söylerken yukarı bakarlar.
Erkekler ise yalan söylerken aşağı bakarlar.

Dikkat Çekme: Kadınlar içsel dünyaları için dikkat çekmeye çalışırlar.
Erkekler dış dünya için dikkat çekmeye çalışırlar.

Karar Verme: Erkekler sezgisel kararlarını tek bir gerekçeye dayandırma eğilimindedir.
Kadınlar ise kararlarını birden çok gerekçeye dayandırma eğilimindedir.

Kıyafet Kullanımı: Kadınlar daha kadınsı görünmek için yuvarlak hatlarını belirginleştirecek ve ön plana çıkaracak kıyafetler giyerler.
Erkekler vücut hatlarını ve kaslarını ön plana çıkaracak kıyafetler giyerler.

Göz Teması: Kadınlar aşırı göz temasını sarkıntılık olarak algılarlar.
Erkekler ise aşırı göz temasını tehdit olarak algılarlar.

Başarıyı Paylaşma: Kadınlar başarı ve itibarı paylaşırlar.
Erkekler başarıyı üstlenir ve sonuçlara odaklanırlar.

Duyu Organları: Erkek gözü ayrıntıları daha iyi seçer. Erkekler ışığa daha hassastırlar.
Kadınların, işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür.

Solunum: Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir.
Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir.

Spor: Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlıdır.
Kadınlar erkeklerden daha dayanıklıdırlar.

Ses Telleri: Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan erkeklere göre sesleri daha tizdir.

Vücut Kokusu: Erkeklerin vücut kokusu, kadınlardan çok daha güçlüdür.

Yaşam Süresi: Erkeklerin ortalama ömrü 71,5 yıl, kadınların 78 yıldır.

Sıcaklık Ve Soğuğa Dayanıklılık: Kadınlar kalın yağ dokuları nedeniyle erkeklere göre soğuğa daha dayanıklıdırlar.

Yaşlılığa Bakış Açısı: Kadınlar yaşlanma durumunu psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabullenirler.

Sözcük Kullanımı: Erkekler genellikle argo sözcükler kullanır.
Kadınlar argo sözcük kullanmaktan hoşlanmazlar.

Tanıştırılma: İki kişi tanıştırıldığında, erkek kadına tanıştırılır.

Tokalaşma: Tokalaşırken görgü kurallarına göre önce kadının el uzatması beklenir.

Sezgi: Kadınların sezgileri, erkeklerden daha güçlüdür.

Yürüme: Kadınlar yürürken dirseklerini vücutlarına yakın tutarak ellerini kollarını hareket ettirir.
Erkeklerde kollar gövdeden uzak durur ve açıktır.

Oturuş Biçimi: Kadınlar otururken bacakları kapalı oturur.
Erkekler ise bacakları açarak oturur.

Gülme: Kadınlar ağzı açık ve yüksek sesle fazla gülmezler.
Erkekler ise belirgin ve daha yüksek sesle gülerler.

Saça Dokunma: Kadınlar saçlarına daha az dokunurlar.
Erkekler ise saçlarına daha sık dokunurlar.

Beden Dilini Anlama: Kadınlar beden dilini aktarırken güven sinyallerini yansıtmakta zorlanırlar.
Erkeklerin çoğu duruşuyla güven verirler. Beden dilini okumak gerektiğinde iyi anlayamazlar.

Otururken İletişim Kurma: Kadınlar iletişim kurarken birbirlerine dönük, yüz yüze oturmayı tercih ederler.
Erkekler iletişim kurarken yan yana oturmayı tercih ederler.

Panik Durumu: Panik anlarında kadınların sesi incelir ve yükselir.
Erkeklerde ise ses kalınlaşır.

Yalan Söylerken Göz Ovuşturma: Erkekler yalan söylerken gözlerini ovuşturur.
Kadınlar yalan söylerken eliyle burunlarına dokunurlar.

Başarı: Kadınlar, başarılı olduklarında harika bir iş çıkardıklarını söylerler.
Erkekler, başarılı olduklarında ise bundan gurur duyduklarını söylerler.

Çalışma Amacı: Kadınlar, çok çalıştıklarında başkalarının fark edeceklerini sanırlar.
Erkekler, onur kazanmak için çalışırlar.

Bilek Kullanma: Erkekler bileğini düz tutarlar.
Kadınlar ilgi duyduklarında, bileğini bükerek avuç içini gösterirler.

İlgi Çekme Hareketi: Kadınlar sağ elleri ile saçlarını geriye atarlar.
Erkekler ise sağ başparmak ve işaret parmağıyla bıyık hizalarını sıvazlar.

Beklenti: Kadınlar beğenilme ile ilgili sözler duymak ister.
Erkekler başarı ve güven oluşturmak isterler.

Gözlem Yeteneği: Kadınlar erkeklere göre detayları fark ettikleri için iyi bir gözlemcidir.
Erkeklerin kadınlara göre farkındalığı zayıftır.

Düşünme: Kadınlar kısa dönemli düşünürler.
Erkekler ise uzun dönemli düşünebilirler.

Davranış: Kadınlar duygularına bağlı olarak davranış sergilerler.
Erkekler ise düşüncelerine bağlı olarak davranış sergilerler.

Göz Kırpma: Erkekler günde ortalama 15.000 kez göz kırpabilirler.
Kadınlar günde ortalama 30.000 kez göz kırpabilirler.

Stres: Stres durumunda kadınlar en çok boyun çukuruna dokunurlar.
Erkekler daha çok çene altında âdem elmasının üstünde kalan kısımlara dokunurlar.

Karar Verme: Kadınlar başkaları hakkında karar verirken, erkeklere göre daha başarılıdır.
Yalan Söylerken Gerekçe Oluşturmak: Kadınlar yalan konusunda konuşacaklarına ilişkin geçmişi de planlayarak anlatıma uygun gerekçeler hazırlar.
Erkekler bulundukları anı düşündüklerinden çoğunlukla yalan söyleyemezler.

Hafıza: Kadınların hafızaları erkeklere göre daha güçlüdür.
Kadınlar erkeklerin unuttuğu ve hatırlamadığı konuları asla unutmazlar.

Duyguları Hissetmek: Erkekler karşısındaki kişi ağlamadıkça ya da çok üzgün görünmedikçe onun neler hissettiklerini anlayamazlar.
Kadınlar bir mimik ya da bakıştan karşısındakinin ruh halini anlarlar.

Depresyon: Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla depresyona girerler.

Eylemler: Erkekler, beynin cinsellikle ilgili düşünceler, saldırganlık ve eylemlerle ilgili işlevlerini oluşturan bölümünü kadınlara kıyasla 2,5 kat daha fazla kullanıyorlar.

Özgüven: Kadınların özgüveni başkalarıyla yakın ilişkiler kurabilme becerilerinden kaynaklanır.
Erkekler özgüvenlerini başkalarından bağımsız olabilme gücünden alır.

Sorun Çözme Biçimi: Erkeklerin beyni sorun çözmek için tasarlanmıştır. Erkekler bir sorunla karşılaştıklarında çözüm için duygusal yapıları değil analitik yapıları kullanır.

Statü: Erkekler hiyerarşi konusunda, kadınlara göre takıntılıdır.

Rekabet: Erkekler kadınlara göre rekabet ettikçe kendilerini geliştirir.

Ayna Nöron: Ayna nöron sistemi, kadın beyninde daha büyük ve aktiftir.

Dinleme: Erkekler karşılarındaki kişilerin sözlerini kadınlardan daha az dinlerler.

Söz Kesme: Erkekler, karşılarındaki kişi konuşurken sözlerini daha çok keserler.

Biz Zamiri: Kadınlar “biz” zamirini erkeklere göre daha fazla kullanırlar.

Toplantıda Konuşma: Kadınlar katıldıkları toplantılarda erkeklere göre daha kısa ve açık konuşurlar.

El Kullanma: Kadınlar kendilerini ifade etmek için erkeklere göre ellerini daha çok kullanırlar.

Dokunma: Kadınlar erkeklere oranla kendilerine daha fazla dokunurlar.

Karşı Cinse Bakma: Erkekler önce bir kadının vücut tipine dikkat eder, daha sonra yüzüne bakarlar.
Kadınlar önce erkeğin yüzüne bakar sonra vücut tipine bakarlar.

Yalan Söylerken Jest Ve Mimik Kullanımı: Kadınlar yalan söylerken jest ve mimiklerden erkeklere göre daha fazla yararlanırlar.

Baş Sallama: Erkekler başlarını salladıkları zaman genelde “aynı fikirdeyim” derler.
Kadınlar başlarını salladıkları zaman “evet, anlıyorum devam et” derler.

Karşı Cinsle Temas: Kadınlar karşı cinsle iletişim kurarken, erkeklere göre daha az dokunurlar.

Detay-Sonuç: Kadınlar anlattıklarını detaylarla renklendirmeyi seçerler.
Erkekler anlattıklarında hemen sonuca gitmeyi tercih ederler.

Saç Görünümü: Erkeklerin saçı ne kadar kısa ise görünüşü o kadar tutucudur denilebilir.
Kadınların saçı ne kadar uzun olursa dişilik o kadar öne çıkar.

Gerilme Hareketi: Erkekler arkasına yaslanarak kollarını açıp rahat rahat gerilirler.
Kadınlar gerilme hareketini yaparlarsa tahrik edici kabul edilir.

Saçla Oynama: Kadınlar saçlarını geriye doğru atıp sallarlar ve saçlarıyla oynarlar.
Erkekler kravat, gözlük, kalem gibi aksesuarlarla oynarlar.

Sorunları Hakkında Konuşma: Erkekler, sorunları olduğunda kendi kendine, sessizce düşünmeyi isterler.
Kadınlar ise sorunları hakkında konuşmayı ve paylaşmayı isterler.

Dinleme: Kadınlar birini dinlerken ellerini çenelerinin altına koyarlar.
Erkekler ise birini dinlerken çeneleriyle oynamazlar.

Eşya Taşıma: Kadınlar kitap, çanta gibi eşyaları göğüs bölgelerinde tutarak taşırlar.
Erkekler ise eşyaları, ellerinde ya da kollarında taşırlar.

Mekân Kullanımı: Kadınlar mekânları kullanırken daha dar kullanırlar.
Erkekler ise mekânları daha geniş kullanırlar.

Bakma: Kadınlar, erkeklere kısa süreli ara ara bakarlar.
Erkekler direkt ve uzun süreli bakarlar.

Göz Teması: Kadınlar iletişimde göz temasını erkeklerden daha fazla sürdürürler.

Beden Dilini Kullanma: Kadınların beden dilini kullanmaları daha sınırlıdır.
Erkekler ise beden dilini daha rahat kullanırlar.

Karar Alma: Kadınlar tek yönlü kararları daha rahat alırlar.
Erkekler çoğunluğa dayalı kararları daha rahat alırlar.

İhtiyaç Hissetme: Kadınlar, ilgiye ihtiyaç duyar.
Erkekler ise güvene ihtiyaç duyar.

Sorun: Kadınlar, sorunları anlamaya çalışırlar.
Erkekler, sorunları çözmek isterler.

Özgür Olma: Erkekler özgür olmak, nefes almak ister.
Kadınlar hoşgörü isterler.

Karar Verme: Kadınlar, karar alırken ortak karar oluşturur.
Erkekler ise zorla, ikna olarak veya çoğunluğa göre karar verirler.

Gayret Etme: Erkekler, kendilerine ihtiyaç duyulduğunda gayrete gelir.
Kadınlar ise sevildiklerini hissettiklerinde gayrete gelir.

Kadının Erkeği Dinlemesi: Erkekler konuşurken, kadınlar onları gözleri kısık, kafasını sağa veya sola atarak dinlerler.

Elleri Göğüs Üzerinde Tutma: Erkekler ellerini açık olarak göğüs üstüne koyduklarında dürüst olduklarını ifade ederler.
Kadınlar ise korktuklarında ellerini göğüs üstüne koyarlar.

Konuşma Yeri: Kadınlar, daha çok özel ortamlarda konuşmak isterler.
Erkekler ise kamusal alanlarda konuşmak isterler.

Sadakat: Kadınlar sadakate ihtiyaç duyarlar.
Erkekler beğenilmeye ihtiyaç duyarlar.

Onaylanmak: Kadınlar, haklı görülmek ister.
Erkekler ise onaylanmak ister.

Hastalık: Kadınlar, hastalıklarında yardım ve rehberlik isterler.
Erkekler ise hastalandıklarında yardım ve rehberlik istemezler.

Stres: Erkekler, stresle başa çıkarken içine kapanıktır ve dikkatini soruna odaklar.
Kadınlar ise stres durumunda duygularına yoğunlaşır ve kendini yeni ilişkilere açar.

Statü: Kadınlar, iletişimde ilişki oluşturmak isterler.
Erkekler, kadınlara göre iletişimde daha çok statü ararlar.

Rakip Olma: Kadınlar, erkeklere eşit konumda yaklaşırlar.
Erkekler kadınlara rakip konumunda yaklaşırlar.

Anlayış: Kadınlar, anlayışa ihtiyaç duyarlar.
Erkekler ise kabule ihtiyaç duyarlar.

Bağımsızlık: Kadınlar, karşılıklı bağımlılığı ve iş birliğini tercih ederler.
Erkekler ise bağımsızlığı tercih ederler.

Samimiyet: Kadınlar, samimiyet ararlar.
Erkekler ise yaşam alanı ararlar.

Empati: Kadınların empati duyguları daha gelişmiştir.
Erkekler, başkalarına öğüt verirler.

Takdir-Saygı: Kadınlar, arkadaşlarının takdirini kazanmak isterler.
Erkekler ise arkadaşlarının saygısını kazanmak isterler.

Sevgi: Erkekler güven, benimseme, beğeni dolu bir sevgiye ihtiyaç duyar.
Kadınlar şefkat, anlayış ve saygı arar.
MURAT ERTAN
EĞİTİM BİLİM UZMANI
İLETİŞİM UZMANI