MOTİVASYON EĞİTİMİ

MOTİVASYON EĞİTİMİ İÇERİK

 • Motivasyonun tanımı
 • İçinde bulunduğumuz durumu oluşturan faktörler
 • Düşüncenin önemi
 • İhtiyaçları belirlemek
 • Değerleri belirlemek
 • Duyguları anlamak
 • Motivasyon teorileri
 • Motivasyon süreci
 • Hedef belirlemek
 • Motivasyonu azaltanlar
 • Motivasyonu artıranlar
 • İnsanları neler motive eder
 • Çalışanları motive etmek
 • Ekipleri motive etmek
 • Başarıda motivasyon etkisi
 • Kendimizi motive etmek
 • Olumlu düşünmek
 • Güven sağlamak
 • İyimser düşünmek
 • Motivasyon tekniklerini kullanmak
 • Motivasyonun fiziki, psikolojik ve sosyal yönleri