PROTOKOL KURALLARI

Protokol; kamusal yaşamda, törensel ve biçimsel davranış kuralları bütünüdür.
PROTOKOL KURALLARI
Resmi ve diplomatik törenlerde, resmi ilişkilerde ve toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallardır.
GÖRGÜ KURALLARI
İnsanlar arasında; saygı, anlayış ve hoşgörüye dayanan, öğrenilerek uygulanan kurallardır.
PROTOKOL İLKELERİ
1. Protokolde saygı ve nezaket esastır. Konuklara, makam sahibi yöneticilere, hanımlara saygı ve nezaket esastır.
2. Protokolde onuru ve saygınlığı korumak esastır.
3. Protokolde bir kişiye ya da kuruma hak ettiği ve layık olduğu önemi ve değeri vermek esastır. Bir kişiye ya da kuruma gereken gereğinden fazla önem ve değer vermek, o kişi ya da kurumun kendi değerini ve itibarını düşürür.
4. Protokolde temsil esastır
– Protokolde kişi kendini değil, Unvanını ve kurumunu temsil eder.
– Yöneticiler kurumlarını en iyi biçimde temsil etmelidir.
– Bir kişinin temsil niteliği; dış görünümü, giyimi, tutum ve davranışı, konuşması, protokol – saygı, görgü ve nezaket kurallarına uyması ile ortaya çıkar.
5. Davet ve kabullerde, toplantılarda, görüşmelerde, ziyaretlerde, karşılama ve ağırlamada, kurumlar arası imzalarda, düzey eşitliği, denklik ve karşılıklılık esastır.
6. Önde gelmede hiyerarşik unvan ve rütbe; önce gelmede kıdem esastır. Kıdem, eşitler arasında önce gelmedir.
7. Protokolde makama ve unvana saygı esastır.
8. Protokolde makam ve resmi unvan esastır. Protokolde kişisel unvan, yaş ve cinsiyet ayrımı yoktur.
9. Protokolsüz sıralama alfabetiktir.
10. Kamusal yaşamda ulusal bayrak ve üst, kamusal ve sosyal yaşamda konuk, sosyal yaşamda hanım, daima önce gelir (sağda yer alır).
11. Karşılamada üstler başta, uğurlamada sondadır.
12. Törenlerde konuşma sırası asttan üst”edir. Açılış konuşmasını ev sahibi, son konuşmayı onur konuğu yapar.
13. Resmi törenlerde yürüyüş ve oturma düzeninde 1 numara (üst) daima orta merkezdedir: Kurumsal törenlerde ev sahibi, 1 numara olan onur konuğunun sağındadır.
14. Protokolde ulusal bayrağı, konuğu, üst”ü ve hanımı korumak, kollamak ve saymak esastır.
MURAT ERTAN
EĞİTİM BİLİM UZMANI
İLETİŞİM UZMANI