SINIF YÖNETİMİ EĞİTİMİ

SINIF YÖNETİMİ EĞİTİMİ İÇERİK

 

 • Öğretme kavramının önemi
 • İletişim süreci
 • İletişimi azaltan öğretmen davranışları
 • Öğretmenlerin öğrencilerle iletişimi geliştirmek için yapacakları
 • Etkin dinlemenin önemi
 • Öğretmenlerin doğru model olmasının önemi
 • Öğretmenlerin iletişim becerileri
 • Olumlu öğretmen tutumları
 • Sınıfı iyi yönetmenin ipuçları
 • Öğrencileri tanımanın önemi
 • Okulun ilk gününün önemi
 • Sınıf kurallarının önceden belirlenmesinin önemi
 • Sınıf yönetimi ilkeleri
 • Sınıf yönetimi için öneriler
 • Zekâ türlerinin fark edilmesinin önemi
 • Öğrencilerle doğru iletişim
 • Empati kurabilmenin önemi
 • Disiplin sorunu çıkmasını önleyici yöntemler