ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

 

Sınavlar geleceğimize yön veren, hayatımıza etki eden önemli bir faktördür. Sınavlara iyi hazırlanan, hazırlık sürecini planlı, etkili ve verimli değerlendiren öğrenciler hedeflerine daha kolay ulaşacaklardır.

Üniversiteye giriş sınavları, test tekniğine yönelik sınavlardır. Bu sınavlarda başarı için sorulara bakış açımız çok önemlidir. Bilgimizi doğru şekilde ve doğru zamanlama ile kullanmak önemlidir. Test çözme tekniğini bilmek, zamanı doğru kullanabilmek, sonuç için önemlidir.

Sınavdan önce iyi hazırlık yapanlar, konu eksiklerini giderenler, öğrenme için gerekli olan tekrarları yapanlar, sınavdan önce çok soru çözenler, verimli çalışanlar, soruların mantığını yakalamayı başaranlar, sınava kendini daha hazır hissedeceklerdir.

Sınava girmeden adaylar kendilerini tanımalı; hangi yolu izleyeceğini, soruları nasıl çözeceğini, yöntemini belirlemeli, testlerdeki geçiş hızını iyi ayarlamayı bilmelidir.

Bilgiyi analiz edenler, hızlı soru çözebilenler, soruların mantığını anlayabilenler, test tekniğine uygun hareket edenler daha kolay sonuç alabilmektedir.

 

Sınavdan bir gece önce;

 

Sınav sabahı;

 

Sınav sırasında;

 

Sorularda dikkat edilecek noktalar:

 

Bölümdeki soruları hızla gözden geçirin:

Bölümlere başlamadan önce 20–30 saniye içinde, o bölümü hızla gözden geçirin. Bu işlem test sorularının genel yapısını görmenizi sağlar. Testin yapısındaki ve soru sayısındaki değişikliğe karşı uyanık olmanızı ve kendinizi değişikliklere karşı yeniden düzenlemenizi sağlayacaktır.

 

Çözüme hangi testten başlamak doğrudur:

Genel olarak en başarılı olduğunuz testten başlamak uygundur. Öğrenci zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını kendisi daha önceden belirlemelidir.

 

Çözemediğiniz sorulara takılıp kalmayın:

Bir soruda belli bir süre geçtiği halde çözüme ulaşamazsanız soruyu bırakın. Zor, kolay, çok zor ve çok kolay soruların puan dağılımı aynıdır. O soruyu bırakıp diğer sorulardan devam edin.

 

Soru zor görünebilir, diğer soruya geçiş yapmayın:

Herhangi bir soruyu üzerinde zaman harcamak gerektiği ve karışık gözüktüğü için otomatik olarak atlamayın. Sorunun çözümü düşündüğünüzden kolay olabilir.

 

Zamanı kontrol edin: Sınavda zamanı siz kontrol etmelisiniz.

 

Dikkatinizin dağıldığını hissederseniz zihninizi ve gözlerinizi dinlendirin:

Dikkati kesintisiz ve yoğun olarak devam ettirmek oldukça zordur.  Sınav esnasında zihninizin yorulduğunu anladığınızda (aynı soruyu 3-4 defa anlamadan okumak gibi) birkaç saniye zihninizi dinlendirin.

Bölümler arasında kısa bir dinlenme (10-15 sn) aralığı vermenize imkân varsa zihninizi programlı bir şekilde dinlendirin.

 

Sorulan soruya cevap olmayacak seçenekleri eleyin:

Kesin olarak cevap olamayacak seçenekleri eleyin. Şıklar azalınca çözüm daha kolaylaşacaktır.

 

Kodlamaya dikkat edin:

Soruları doğru çözmek yeterli değil, doğru olarak da kodlamak gerekir. Kodlamayı her sorudan sonra veya her sayfadan sonra yapabilirsiniz. Cevap kâğıdında kodlama yaparken cevapları bütünüyle doldurarak sınırları taşırmadan ve koyu olarak işaretleyin.

 

Özel bir kodlama sistemi geliştirin:

Soru kitapçığı üzerinde işaretlemeler yapın. Değiştirdiğiniz, atladığınız, boş bıraktığınız veya tekrar dönmeniz gereken sorular için farklı kodlar oluşturun.

 

Testteki aynı şık cevaplara dikkat edin: Bir testte üç veya dört doğru cevabın aynı seçeneği temsil eden harfte toplandığı görülebilir. Ancak altı veya daha fazla cevabın aynı seçenekte toplandığı durumlarda çözümlerinizi yeniden gözden geçirin.

 

Soru kökünü iyi anlayın:

Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızınızı azaltır. Soruların kendine özgü bir mantığı vardır. Test çözerken sorunun mantığı kavranmalıdır.

Kolay sorulara dikkat edin:

Kolay sorular sormak da test tekniği açısından mümkündür. Cevabın kolay olmayacağını düşünürsünüz ve sorunun kolay gelmesi sizi şaşırtabilir.

 

Soruları emin olmadan işaretlemeyin: Cevabından emin olmadığınız soruları işaretlemek uygun değildir.

 

Uzun sorular korkutmamalı:

Soru kökünün veya soru metninin uzun olması önyargı oluşturmamalıdır. Soru kökü ve metninin uzun olması, daha fazla bilgi verildiği anlamına gelir ve işinizi kolaylaştırmalıdır.

 

Soru köklerine dikkat edin:

Sınavda bazı soru kökleri olumsuz olarak verilmektedir. Biz soru içindeki ifadeleri olumlu olarak algılamaya eğimli olduğumuzdan olumsuz ifadeyi algılayamayabiliriz.

 

Soru kökünü önce, paragrafı sonra okuyun:

Soru kökünü okursanız, paragrafta neye dikkat edeceğinizi bilerek okursunuz. Böylece paragrafın ikinci defa okunması gerekmez.

 

Altı çizili ifadelere dikkat edin:

Sorularda kalın yazı karakterlere ve altı çizili ifadelere dikkat etmelisiniz.

 

Dikkatinizi toplayın:

Dikkatinizi yapamadıklarınıza ve olumsuzluklara değil yapabileceğiniz sorulara verin ve yoğunlaşın.

 

Acele etmeyin:

Süreyi daha iyi kullanmak için soruları hızlı çözmeye çalışmayın, bu hata yapmanıza neden olabilir.

 

Zamanı sonuna kadar kullanın:

Sınavdan erken çıkmayın, size verilen zamanını kullanın.

MURAT ERTAN

EĞİTİM BİLİM UZMANI

İLETİŞİM UZMANI