ZAMAN YÖNETİMİ      

 

Zaman; Arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman, olayları ölçebildiğimiz bir süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de ölçebilirdik.

Voltaire “Dünyanın en uzun ve en kısa, en çabuk ve en yavaş, hem minicik parçalara bölünebilir hem de kitlesel, bir yandan kıymeti bilinmeyip öte yandan üzünülen, onsuz hiç bir şey yapılamayan, küçük olan şeyleri yutuveren, büyük şeylere ise hayat veren, mucizevi şey… Zaman” diye nitelendirmiştir.

Zaman; yeterli olmadığından şikayetçi olduğumuz; her zaman tasarruf etmeye çalıştığımız, çoğunlukla kaybettiğimiz bir şeydir. Zamanın sizi veya sizin zamanı kontrol edişiniz kararınıza bağlıdır. Zamanın nasıl tüketileceğini ve onun etkin yönetimini tayin eden sizden başkası değildir. Zaman sizin hayatınızdır.

Zaman;  insanın duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu ve gerçektir.  Zaman, olayları ölçebildiğimiz bir süreçtir, bazen hızlı, bazen de yavaş geçer. Bu nedenle zamanı objektif (gerçek) ölçülebilen ve gözlenebilen saat zamanı ve sübjektif (algılanan), ölçülmesi ve değerlendirmesi zor bir zaman olarak ikiye ayırabiliriz.

Zamanın sayısal değerleri açısından bütün insanlar eşit zamana sahiptir. Ancak bireyden bireye farklılaşan olay, zamanın algılanmasıdır. Zaman; psikolojik koşullar, biyolojik koşullar, toplumsal koşullar çerçevesinde şekillenir.

ZAMAN

Zaman evrensel bir kaynaktır, bütün kaynakların en değerli olanıdır. Zaman; sadece doğru olarak kullanılabilir. Zamanın bize verilmiş en önemli nimetlerden biri olduğunun farkında olmalıyız.

Zamanın önemini ve değerini anlayabilmek dileğiyle…

MURAT ERTAN

EĞİTİM BİLİM UZMANI

İLETİŞİM UZMANI